Ge betygspoäng till den här visningsgården:


0 Betygspoäng, 0 Bedömningar
Denna friodling tillhör Græskarkat.
Vill du skaffa din egen friodling?
Klicka här:Legal information
Användarvillkor för webbläsarspelet www.myfreefarm.se Begränsning: Användarvillkoren är giltiga enbart för ovan nämda internettjänst. Ansvarsfriskrivning: Denna internettjänst är en del av webben och kan som sådan innehålla länkar till andra internettjänster. Upjers tillhandahåller dessa länkar som en service, men påtar sig inget ansvar för innehållet på någon internettjänst som är länkad från - eller länkar till - denna webbtjänst. Länkar från denna webbtjänst till andra webbtjänster innebär inte att Upjers ställer sig bakom eller rekommenderar den webbtjänsten. Upjers accepterar inget ansvar, uttryckligen eller underförstått, för korrektheten, lagligheten eller giltigheten av något innehåll på några andra webbtjänster. Du känner igen länkar till externa webbtjänster genom att de öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Leverantör: upjers GmbH & Co. KG
Registrering.: HRA Bamberg 10694
Adress: Hafen Str. 13, D-96052 Bamberg, Tyskland
Epost: customerservice@upjers.com
Skattenumber: DE 251065630
Verkstellande direktör: Klaus Schmitt

Personlig integritet: Personlig data registreras enbart med din kännedom och efter ditt godkännande. Du har rätt att få information om din sparad information, som kommer att presenteras vid förfrågan utan kostnad. Vi kommer inte att vidarebefordra din information till någon trdje part om det inte uttryckligen godkänts av dig själv eller krävs av lagen.

Ansvarsfriskrivning: Innehållet i denna webtjänst har noggrant undersökts och kontrollerats efter utgivarens bästa förmåga. Trots dte tar Upjers inget ansvar, uttryckligen eller underförstått, för korrektheten, lagligheten, pålitligheten eller giltigheten av något innehåll på denna webbtjänst. Upjers tar inget ansvar för skador åsamkade din dator eller någon annan utrustning genom att använda denna webbtjänst.

Fyll i bokstäverna du ser ovan:  

Kan du inte tyda bilden? Klicka här för en ny uppsättning tecken.